Keuring Elektriciteit

  • Alle diensten in 1 afspraak
  • Bestelling binnen 1 werkdag
  • 1 centraal klantenportaal
  • Actief over heel Vlaanderen
  • 1 persoonlijke contactpersoon

Keuring van je elektrische installatie

Elektrische keuring

De elektrische keuring is een attest dat de toestand van een elektrische installatie in kaart brengt. Daarnaast wordt er gecontroleerd op de overeenstemming met de AREI normen. 
Het attest wordt opgemaakt door een erkend keuringsorganisme en blijft 25 jaar geldig bij een positief verslag waarbij geen belangrijke aanpassingen werden gedaan. 
Bij een negatief keuringsverslag moet de elektrische installatie in orde worden gebracht, dit via een herkeuring

De afkeur of goedkeur van de installatie heeft geen invloed op de verkoopbaarheid van de woning maar moet echter wel goedgekeurd worden binnen een termijn van 12 of 18 maandan na tekenen van de notariële akte

 Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

De elektrische keuring is verplicht:

- Bij verkoop van een woning met bouwjaar voor 1 oktober 1981
- Bij wijziging, renovatie of uitbreiding van de elektrische installatie 
- Bij aanvraag tot verzwaring van de aansluiting

 

In 3 stappen je elektrische keuring

Ja je leest het goed! Plan je afspraak in en je ontvangt binnen 3 werkdagen na ons plaatsbezoek jouw elektrische keuring.

1

Plan een afspraak in

2

We komen ter plaatse op het door jouw aangeduide tijdstip

3

Je elektrische keuring wordt via mail verstuurd of via het klantenaccount

Bestel binnen 1 dag

Plan volgens eigen agenda

Plan je afspraak volgens eigen agenda in via onze afsprakentool. De elektrische keuring is een belangrijk onderdeel bij de verkoop van een woning. Het informeert je kandidaat-kopers op een transparante manier over de huidige toestand van je elektrische installatie. Vastgoedklik streeft naar snelheid zonder afbreuk te doen op nauwkeurigheid. 

Plan je afspraak in

Hoe bereid je je voor op een elektrische keuring?

Bereid het plaatsbezoek voor

Bij de opmaak van de keuring elektrische installatie voor verkoop is het zeer belangrijk om alle nodige voorbereidingen te treffen. Het ontbreken van de nodige documenten kan leiden tot een negatief keuringsverslag. We plaatsen de nodige documenten even op een rij:

- Het eendraadschema in drie exemplaren
- Het situatieschema in drie exemplaren
- Eerdere elektrische keuringen 
- EAN-code van de meter (zie energierekening)

Elektrische keuring

Enkele belangrijke termen op een rij

1. Wat is AREI?

Het AREI of Algemeen Reglement op Elektrische Installaties zijn de wettelijke voorschriften voor elektrische installaties. 
Het bevat daarnaast ook beschermingsmaatregelen en heeft weer hoe een elektrische installatie moet opgebouwd zijn. 

2.Wat is een ééndraadschema?

Het ééndraadschema geeft alle stroombanen en verbindingen weer in je woning via symbolen: aantal geleiders, leidingen, plaatsingswijze, schakelaars, lichtpunten...
De stroombanen worden met dezelfde letter aangeduid als in de automaat in de verdeelkast.

3. Wat is een situatieschema?

Het situatieschema of situatieplan is het grondplan van de woning. Het duidt via symbolen de stopcontacten, lichtpunten, schakelaars en vaste gebruikstoestellen aan die op het ééndraadschema voorkomen. Het schema moet aanwezig zijn om een positief keuringsverslag te bekomen.

4. Wat is een EAN-code?

De EAN-code of European Article Numbering is de unieke identificiatiecode van een elektrische installatie. Het identificeert een leveringspunt van elektricitieit of gas. (per meter één).
Je vindt deze gemakkelijk terug op de energiefactuur.

 

Vraag jouw elektrische keuring vandaag nog aan

Elektrische keuring voor verkoop

Plan je afspraak in