Keuring stookolietank

 • Alle diensten in 1 afspraak
 • Bestelling binnen 1 werkdag
 • 1 centraal klantenportaal
 • Actief over heel Vlaanderen
 • 1 persoonlijke contactpersoon

Voorkom bodemverontreiniging

Keuring bovengrondse stookolietank

Een stookolietank/mazouttank keuring is een maatregel om bodemverontreiniging tegen te gaan. Een lekkende tank kan immers leiden tot serieuze milieuschade. 

Bij een positief verslag ontvang je een conformiteitsattest en een groene dop. Dit bewijst dat jouw stookolietank conform de wettelijke bepalingen is. Daarnaast heeft het nog andere voordelen:

 • Bij een lek ben je verzekeringstechnisch niet aansprakelijk
 • Een conforme stookolietank mag bijgevuld worden
 • Het vermijdt discussies en bevordert de verkoop van een eigendom

De stookolietank keuring wordt nauwkeurig opgemaakt door een erkend technicus.

 

In 3 stappen jouw keuring stookolietank

Ja je leest het goed! Plan je afspraak in en je ontvangt binnen 3 werkdagen na ons plaatsbezoek jouw stookolietank keuring.

1

Plan je afspraak telefonisch of via de afsprakentool

2

We komen ter plaatse op het door jouw aangeduide tijdstip. We voeren op dit moment enkele controles uit:

Visuele controle stookolietank, overvulbeveiliging, lekdetectiesysteem, inkuiping, dichtheidstest, controle op verontreiging...
3

Je stookolietank keuring wordt via mail of via het klantenaccount verstuurd

Bestel binnen 1 dag

Plan naar eigen agenda

Plan je afspraak volgens eigen agenda in via onze afsprakentool. Voor een vlotte transparante verkoop is het aangeraden reeds bij publicatie een stookolietank keuring ter beschikking te hebben, vandaar dat we je ook volledig begrijpen dat deze snel moet geleverd worden.
Vastgoedklik streeft naar snelheid zonder afbreuk te doen op nauwkeurigheid. 

Plan je afspraak in

Samen voor een vlotte keuring

Bereid het plaatsbezoek voor

Een vlotte transparante keuring daar streven we samen naar.
In voorbereiding op het plaatsbezoek kan u volgende elementen verzamelen:

 • Naam en/of het merk van de fabrikant
 • Het nummer en bouwjaar van de stookolietank
 • De stookolietankinhoud uitgedrukt in liter
 • Overvulbeveiliging, lekdetectiesysteem en  eventueel inkuiping.
 • Het certificaat van de stookolietank en de certificaten of de beproevingsverslagen van de onderdelen ervan
 • Het conformiteitsattest: Een dop of label bevestigd door een erkend technicus
  • Vermelding van het SV-nummer
  • De datum van controle en datum waarop volgende tankcontrole plaatsvindt
 • De technische fiche van het materiaal dat gebruikt werd om de stookolietank waterdicht te maken

Keuring stookolietank

Enkele belangrijke termen op een rij

1. Wat is een overvulbeveiliging?

Een overvulbeveiliging geeft een signaal naar de vrachtwagen wanneer de stookolietank voor 98% gevuld is, de levering stopt hierdoor automatisch.

2. Wat is een lekdetectiesysteem?

Een lekdetectiesysteem is een permanent systeem dat een lek signaleert. Veel voorkomend is het systeem met vloeistof of lucht tussen beide wanden. Wanneer de vloeistof of druk daalt tussen binnen- en buitenwand wordt een visueel of akoestisch signaal verstuurd.

3. Wat is een inkuiping?

De inkuiping is een constructie die de stookolie opvangt in geval van een lek in de tank. De inkuiping is gemaakt van niet-ontvlambaar materiaal en moet lekvrij zijn.
De inhoud moet de werkelijke inhoud kunnen bevatten.

4. Wat is een SV-nummer?
Alleen een erkend technicus mag een stookolietank voor verwarming controleren. Erkende "technicus stookolietanks" hebben een persoonlijk erkenningsnummer: SV gevolgd door 5 cijfers. 

 

 

Vraag jouw keuring stookolietank vandaag nog aan.

Een keuring voor een bovengrondse stookolietank

Plan je afspraak in