Asbestattest

  • Alle diensten in 1 afspraak
  • Bestelling binnen 1 werkdag
  • 1 centraal klantenportaal
  • Actief over heel Vlaanderen
  • 1 persoonlijke contactpersoon

Het verplichte attest sinds november 2022

Asbestattest

Dit certificaat inventariseert asbesthoudende materialen in een pand en beoordeelt de veiligheid ervan. Alleen een erkende expert kan dit attest afgeven. Het biedt advies over hoe je veilig kunt omgaan met of het verwijderen van asbestmaterialen in een gebouw. Zorg voor een asbestveilig pand met het juiste advies van een gecertificeerde deskundige.

  •  

In enkele stappen je asbest attest

-Plan vlot je afspraak in, binnen de 3 dagen staan we ter beschikking!

1

Plan een afspraak in via onze afspraken tool.

2

Plaatsbezoek, analyse van mogelijks asbestverdachte materialen,opmetingen en  tot slot bespreking van eventuele staalafname.

3

Analyse in een gecertifieerd labo, verwerking in een gedetailleerd attest die de mogelijks asbesthoudende materialen oplijst.
Tot slot geven we een advies over een veilig beheer of verwijdering volgens de nieuwste wetgeving.

 

Bestel binnen 1 dag

Plan volgens eigen agenda

Plan je afspraak volgens eigen agenda in via onze afsprakentool. Het asbest attest  is een verplicht attest  bij de verkoop van een woning. Het informeert je kandidaat-kopers op een transparante manier over de huidige toestand van mogelijks asbest in jouw eigendom. Vastgoedklik streeft naar snelheid zonder afbreuk te doen op nauwkeurigheid. 

Plan je afspraak in

Hoe bereid je je voor op een asbest attest?

Bereid het plaatsbezoek voor

Bij de opmaak van het asbest attest  is het zeer belangrijk om alle nodige voorbereidingen te treffen. Dit zorgt voor een volledig correct beeld over jouw woning. We plaatsen de nodige documenten even op een rij:

- Bouwplannen
- Documentatie mbt asbest verwijdering in het verleden
- Documentatie  in het kader van bouw-, afbraak-, en/of renovatiewerken in het verleden
- Documentatie aangaande beschermd erfgoedstatuut